"Editan Lakikirjat ovat monipuolinen työväline, joista löytää tarvittavan tiedon nopeasti. Kirjoissa olevat oikeustapauslyhennelmät, huomautukset ja viittaukset ovat erittäin hyödyllisiä ja hyvin toimitettuja."
- Ministeri Lauri Tarasti

 
 
Lakikirjat 2020
 

Lakikirja 2020
Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus

Yksityisoikeuden Lakikirja sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeuden lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kirjassa on myös valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

Lakikirja 2020
Julkisoikeus
 

Julkisoikeuden Lakikirja sisältää keskeisen valtio- ja hallinto-oikeudellisen lainsäädännön sekä valikoituja säädöksiä työ- ja sosiaalioikeudesta ja ympäristöoikeudesta. Kirja sisältää myös tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten oikeudenkäyntejä koskevat säädökset, valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

 

Miksi valita Lakikirja?